Card màn hình VGA Colorful GeForce RTX 4080 16GB NB EX-V GDDR6X – TINHOCNGOISAO.COM