[Combo thời thượng 2024] Main & Ram – TINHOCNGOISAO.COM

[Combo thời thượng 2024] Main & Ram

28 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Giảm 8%
COMBO MAIN RAM Tặng MŨ | M.AS.B760M-V5.D5 + R5.16G.5200.KT.C40BB-16 + MU.BH.Kingston.FullFace

COMBO MAIN RAM Tặng MŨ | M.AS.B760M-V5.D5 + R5.16G.5200.KT.C40BB-16 + MU.BH.Kingston.FullFace

3,949,000₫ 4,299,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 19%
COMBO MAIN RAM Tặng SSD và Mũ | M.CLF.B760M.K.D5 + R5.16G.5200.KT.C40BB-16 + SS.256.PON.M2.36T + MU.BH.Kingston.FullFace

COMBO MAIN RAM Tặng SSD và Mũ | M.CLF.B760M.K.D5 + R5.16G.5200.KT.C40BB-16 + SS.256.PON.M2.36T + MU.BH.Kingston.FullFace

3,661,000₫ 4,544,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 26%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM Tặng SSD| M.CLF.B760M.K.D5 + R5.16G.6000.CS.CMH.36.TACHKIT + SS.1T.KX.G2.wDRAM.2100M

COMBO MAIN RAM Tặng SSD| M.CLF.B760M.K.D5 + R5.16G.6000.CS.CMH.36.TACHKIT + SS.1T.KX.G2.wDRAM.2100M

4,361,000₫ 5,860,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 16%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM Tặng SSD| M.MSI.B760M.P.D5 + R5.16G.6000.CS.CMH.36.TACHKIT + SS.500.CR.P3.CH

COMBO MAIN RAM Tặng SSD| M.MSI.B760M.P.D5 + R5.16G.6000.CS.CMH.36.TACHKIT + SS.500.CR.P3.CH

4,898,000₫ 5,797,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 20%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM Tặng SSD| R5.16G.5600.KM.HN + M.CLF.B760M.K.D5 + SS.512.NEO.M2.NFP045.3000M

COMBO MAIN RAM Tặng SSD| R5.16G.5600.KM.HN + M.CLF.B760M.K.D5 + SS.512.NEO.M2.NFP045.3000M

3,661,000₫ 4,560,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 11%
COMBO MAIN RAM | M.AR.Z790.LN.WF.D5 + R5.32G.5600.TE.DT.B.TACHKIT

COMBO MAIN RAM | M.AR.Z790.LN.WF.D5 + R5.32G.5600.TE.DT.B.TACHKIT

7,699,000₫ 8,698,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 14%
COMBO MAIN RAM | M.AR.Z790.PG.LN.D5 + R5.16G.6000.GK.TZ5RK.TACHKIT

COMBO MAIN RAM | M.AR.Z790.PG.LN.D5 + R5.16G.6000.GK.TZ5RK.TACHKIT

5,999,000₫ 6,998,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 5%
COMBO MAIN RAM | M.AR.Z790.Pro.RS.D4 + R4.32G.3200.CS.CMGM2.C16

COMBO MAIN RAM | M.AR.Z790.Pro.RS.D4 + R4.32G.3200.CS.CMGM2.C16

6,911,000₫ 7,248,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 14%
COMBO MAIN RAM | M.AS.B760M-V5.D5 + R5.16G.4800.KT.KVR48

COMBO MAIN RAM | M.AS.B760M-V5.D5 + R5.16G.4800.KT.KVR48

3,399,000₫ 3,949,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 5%
COMBO MAIN RAM | M.AS.B760M.E.TUF.D4 + R4.16G.3200.PT.RGB.TACH.KIT

COMBO MAIN RAM | M.AS.B760M.E.TUF.D4 + R4.16G.3200.PT.RGB.TACH.KIT

3,799,000₫ 4,000,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 7%
COMBO MAIN RAM | M.AS.B760M.PL.TUF.WF.D5 + R5.64G.5600.CS.CMH.C36

COMBO MAIN RAM | M.AS.B760M.PL.TUF.WF.D5 + R5.64G.5600.CS.CMH.C36

8,611,000₫ 9,299,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 16%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM | M.AS.Z690-A.ROG.WF.D5 + R5.32G.5600.TE.DT.W.TACHKIT

COMBO MAIN RAM | M.AS.Z690-A.ROG.WF.D5 + R5.32G.5600.TE.DT.W.TACHKIT

8,099,000₫ 9,698,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 8%
COMBO MAIN RAM | M.AS.Z790-P.WF-CSM + R5.32G.6000.GK.J4040.TZ5RK

COMBO MAIN RAM | M.AS.Z790-P.WF-CSM + R5.32G.6000.GK.J4040.TZ5RK

8,199,000₫ 8,898,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 10%
COMBO MAIN RAM | M.AS.Z790.P.CSM.D5 + R5.32G.6000.TE.DT.BL.RGB

COMBO MAIN RAM | M.AS.Z790.P.CSM.D5 + R5.32G.6000.TE.DT.BL.RGB

7,511,000₫ 8,388,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 20%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM | M.AS.Z790M.Plus.CSM.D5 + R5.16G.6000.CS.CMH.36.TACHKIT

COMBO MAIN RAM | M.AS.Z790M.Plus.CSM.D5 + R5.16G.6000.CS.CMH.36.TACHKIT

5,611,000₫ 6,987,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 18%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM | M.CLF.B760M.K.D5 + R5.16G.5600.ADT.Blade.TACHKIT

COMBO MAIN RAM | M.CLF.B760M.K.D5 + R5.16G.5600.ADT.Blade.TACHKIT

2,999,000₫ 3,661,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 5%
COMBO MAIN RAM | M.CLF.B760M.T.PR.V20.D4 + R4.8G.3200.KTG.Heatsink

COMBO MAIN RAM | M.CLF.B760M.T.PR.V20.D4 + R4.8G.3200.KTG.Heatsink

2,499,000₫ 2,638,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 9%
COMBO MAIN RAM | M.CLF.B760M.V20.D5 + R5.32G.5200.CS.CMH.C40W

COMBO MAIN RAM | M.CLF.B760M.V20.D5 + R5.32G.5200.CS.CMH.C40W

4,999,000₫ 5,498,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 10%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM | M.CLF.Z790.Fr.V20.D5 + R5.32G.5600.CS.CMH.C36W.TACHKIT

COMBO MAIN RAM | M.CLF.Z790.Fr.V20.D5 + R5.32G.5600.CS.CMH.C36W.TACHKIT

6,999,000₫ 7,800,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 6%
COMBO MAIN RAM | M.GG.B760M.D.D4 + R4.16G.2666.NeoForza

COMBO MAIN RAM | M.GG.B760M.D.D4 + R4.16G.2666.NeoForza

2,966,000₫ 3,139,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 5%
COMBO MAIN RAM | M.GG.Z690M.AR.ELITE.DDR4 + R4.32G.3200.C8K.PT.RGB

COMBO MAIN RAM | M.GG.Z690M.AR.ELITE.DDR4 + R4.32G.3200.C8K.PT.RGB

5,511,000₫ 5,800,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 4%
COMBO MAIN RAM | M.MSI.B760.GM.WF.D5 + R5.16G.5200.KT.C40BB-16

COMBO MAIN RAM | M.MSI.B760.GM.WF.D5 + R5.16G.5200.KT.C40BB-16

4,999,000₫ 5,198,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 7%
COMBO MAIN RAM | M.MSI.B760M.P.D5 + R5.16G.5600.KM.HN

COMBO MAIN RAM | M.MSI.B760M.P.D5 + R5.16G.5600.KM.HN

3,888,000₫ 4,198,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 5%
COMBO MAIN RAM | M.MSI.Z690-P.DDR4 + R4.32G.3200.KT.C16BBAK2

COMBO MAIN RAM | M.MSI.Z690-P.DDR4 + R4.32G.3200.KT.C16BBAK2

5,899,000₫ 6,198,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 8%
Liên hệ
COMBO MAIN RAM | M.MSI.Z790.GM.WF.D5 + R5.64G.5600.TE.DT.RGB.B

COMBO MAIN RAM | M.MSI.Z790.GM.WF.D5 + R5.64G.5600.TE.DT.RGB.B

9,999,000₫ 10,854,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 6%
COMBO MAIN RAM | R5.16G.6000.GK.TZ5RS.TACHKIT + M.AR.B760M.PG.LN.D5

COMBO MAIN RAM | R5.16G.6000.GK.TZ5RS.TACHKIT + M.AR.B760M.PG.LN.D5

4,299,000₫ 4,587,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 17%
Liên hệ
COMBO MAIN SSD Tặng RAM | M.AS.Z790M.Plus.CSM.D5 + SS.1T.PT.P300.M2 + R5.16G.5600.ADT.Blade.TACHKIT

COMBO MAIN SSD Tặng RAM | M.AS.Z790M.Plus.CSM.D5 + SS.1T.PT.P300.M2 + R5.16G.5600.ADT.Blade.TACHKIT

6,438,000₫ 7,737,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Giảm 11%
COMBO MAIN SSD Tặng RAM | M.GG.B760M.D.D4 + SS.480.KIOXIA.CH.550M + R4.8G.3200.KTG.Heatsink

COMBO MAIN SSD Tặng RAM | M.GG.B760M.D.D4 + SS.480.KIOXIA.CH.550M + R4.8G.3200.KTG.Heatsink

3,289,000₫ 3,677,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Nhận hàng và thanh toán tại nhà

ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG
ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG

1 đổi 1 trong 7 ngày

THANH TOÁN TIỆN LỢI
THANH TOÁN TIỆN LỢI

Trả tiền mặt, chuyển khoản, Trà góp 0%

HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc

Danh sách so sánh

1900 0243