• Adapter Laptop Lenoge Lenovo 20V – 2.25A

  01
  • Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Lenovo với hệ thống kết hợp chính xác
  • Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy
  • Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs
  • Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70%
  • Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.
  • Màu sắc: Đen
  • Input/Output: 100 – 240V/20V – 2.25A

Danh mục sản phẩm