• Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor 2915

  • 1 port WAN1 Gigabit Ethernet, RJ45
  • WAN 2 được chuyển đổi từ LAN 4 hoặc USB kết nối 3G/4G
  • 4 port LAN Gigabit Ethernet, RJ45.
  • 1 cổng USB sử dụng cho USB 3G/4G, máy in…
  • NAT Throughput lên đến 500Mbps, NAT sessions: 30.000,…
  • Hỗ trợ lên đến 16 kênh VPN với 8 kênh VPN-SSL Tunel.
  • Object-based SPI Firewall, Content Security Management (CSM), QoS.
  • Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet.
  • Khả năng xử lý được nâng cao, cân bằng tải linh hoạt và mạnh mẽ hơn.
  • Hỗ trợ IPv4 và IPv6.
  • Quản lý tập trung Vigor Access Point, quản lý tập trung các VigorSwitch.
  • Cho phép quản lý từ xa qua Cloud VigorACS2.

Danh mục sản phẩm