Blog

Sắm Màn Samsung – Nhận Ngay...

Thời Gian áp dụng Chương Trình : Từ 21/09 đến 21/11

Khi đặt hàng 1 trong 2 mẫu Màn Hình :

Samsung 24” LC24RG50 144Hz Freesync Curved

NHẬN NGAY :

Phím Cơ Philips SPK-8614/00 Gaming Red Switch


Samsung 32″ LC32R500 75Hz Freesync Curved

NHẬN NGAY :

Phím Cơ Philips SPK-8614/00 Gaming Blue Switch

Điều kiện Chương Trình

  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay khấu trừ vào đơn hàng.
  • Chương trình áp dụng cho cả đơn hàng Online , Mua Trực Tiếp và đơn hàng Số Lượng tại tất cả chi nhánh.
  • Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khác.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm mà không cần báo trước vì số lượng quà tặng có giới hạn.

Bài viết liên quan

bình luận