• Ốp Tai Nghe Đa Năng dành cho Tai nghe ZH12S-PUBG (Đen)

  • Sử dụng cho : ốp hình tròn
  • Đơn vị tính : 1 cặp
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Lắp được chủ yếu cho dòng ZH12S-PUBG
 • Ốp Tai Nghe Cao Su Bầu Dục 9.5cm (Đen)

  • Kích thước : 9.5cm
  • Sử dụng cho : ốp hình bầu dục
  • Đơn vị tính : 1 cái
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình bầu dục, kích thước không quá 9~10cm
  • Lắp được cho dòng Tai Nghe: Quilian, Netlike, Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, Xiberia, DareU…và nhiều dòng tai nghe dưới 300K
 • Ốp Tai Nghe Cao Su Bầu Dục 9.5cm (Trắng)

  • Kích thước : 9.5cm
  • Sử dụng cho : ốp hình bầu dục
  • Đơn vị tính : 1 cái
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình bầu dục, kích thước không quá 9~10cm
  • Lắp được cho dòng Tai Nghe: Quilian, Netlike, Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, Xiberia, DareU…và nhiều dòng tai nghe dưới 300K
 • Ốp Tai Nghe Cao Su Hình Tròn 9.5cm (Đen)

  • Kích thước : 9.5cm
  • Sử dụng cho : ốp hình tròn
  • Đơn vị tính : 1 cặp
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình tròn, kích thước không quá 9~10cm
  • Lắp được cho dòng Tai Nghe: Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, Xiberia, DareU… (xem thêm hướng dẫn bên dưới phần mô tả)
  22,000
 • Ốp Tai Nghe Cao Su Hình Tròn 10.5cm (Đen)

  • Kích thước : 10.5cm
  • Sử dụng cho : ốp hình tròn
  • Đơn vị tính : 1 cặp
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình tròn, kích thước không quá 10~11cm
  • Lắp được cho dòng Tai Nghe: Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, Xiberia, DareU… (xem thêm hướng dẫn bên dưới phần mô tả)
  25,000
 • Ốp Tai Nghe Đa Năng V12 Hình Tròn 10.5cm (Đen)

  • Kích thước : 10.5cm
  • Sử dụng cho : ốp hình tròn
  • Đơn vị tính : 1 cặp
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình tròn, kích thước không quá 10~11cm
  • Lắp được chủ yếu cho dòng Tai Nghe Xiberia V12U (ngoài ra còn có thể lắp cho loại ốp của Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, DareU…)
  25,000
 • Ốp Tai Nghe Đa Năng 807 Hình Tròn 10cm (Đen)

  • Kích thước : 10cm
  • Sử dụng cho : ốp hình tròn
  • Đơn vị tính : 1 cặp
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình tròn, kích thước không quá 9.5~10.5cm
  • Lắp được cho dòng Tai Nghe: Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, Xiberia, DareU… (xem thêm hướng dẫn bên dưới phần mô tả)
 • Ốp Tai Nghe Đa Năng 808 Hình Tròn 10.5cm (Đen)

  01
  • Kích thước : 10.5cm
  • Sử dụng cho : ốp hình tròn
  • Đơn vị tính : 1 cặp
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình tròn, kích thước không quá 10~11cm
  • Lắp được cho dòng Tai Nghe: Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, Xiberia, DareU… (xem thêm hướng dẫn bên dưới phần mô tả)
 • Ốp Tai Nghe Cao Su Hình Tròn Super 10.5cm (Đen)

  • Kích thước : 10.5cm
  • Sử dụng cho : ốp hình tròn
  • Đơn vị tính : 1 cặp
  • Chất liệu: mút xốp + da PU
  • Bền bỉ, mềm mại và đàn hồi
  • Miếng Đệm Tai Nghe Thay Thế với mút bên trong dày dặn được bọc giả da bên ngoài.
  • Thay thế lý tưởng đệm tai đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
  • Ốp tai nghe đa năng, có thể lắp được nhiều loại tai nghe giá rẻ khác nhau với điều kiện là hình tròn, kích thước không quá 10~11cm
  • Lắp được cho dòng Tai Nghe: Lightning, Jin Dun, Zidli, WangMing, Xiberia, DareU… (xem thêm hướng dẫn bên dưới phần mô tả)
  30,000

Danh mục sản phẩm