Lưu ý:

  1. Bạn có thể tra cứu bảo hành trong vòng 6 tháng gần nhất.
  2. Khi tình trạng bảo hành là “đã trả lại khách”, cột “ngày trả” ghi nhận thời gian tinhocngoisao.com gởi hàng qua nhà chuyển phát đến tận nơi cho quý khách , thông thường trong vòng 3-6 ngày sẽ đến ( trừ trường hợp bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh…)
  3. Thông thường , thời gian xử lý 1 trường hợp bảo hành từ 10-24 ngày . Tuy nhiên, một vài trường hợp hãng hoàn tiền , hoặc hỗ trợ bảo hành , có thể lâu hơn dự kiến , kéo dài từ 30-45 ngày.
  4. Quý khách vui lòng ghi chi tiết địa chỉ để khi bảo hành xong, tinhocngoisao.com nhanh chóng gởi trả hàng bảo hành xong về tận địa chỉ quý khách .

Danh mục sản phẩm