Sản phẩm VEGGIEG – TINHOCNGOISAO.COM

Sản phẩm VEGGIEG

57 sản phẩm
Sắp xếp theo:

Dây mạng bấm sẵn CAT 6 VEGGIEG V-E624 | 1m

18,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.V-E624.1M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 6 VEGGIEG V-E625 | 1.5m

23,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.V-E625.1.5M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 6 VEGGIEG V-E626 | 2m

27,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.V-E626.2M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu nối HDMI vuông góc VEGGIEG V-S104

29,000₫

 • Mã sản phẩm: DN.VG.V-S104
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 6 VEGGIEG V-E627 | 3m

33,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.V-E627.3M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây VGA VEGGIEG V-V101 | 1.5m

39,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.VGA.VG.V-V101.1.5M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 6 VEGGIEG V-E628 | 5m

44,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.V-E628.5M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI 4K VEGGIEG V-H301 | 1.5m

48,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.V-H301.1.5M.4K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 5 RJ45 VEGGIEG VE517 | 10m

49,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.VE517.10M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu chuyển OTG Type C (M) to USB 3.0 (F) VEGGIEG V-S101

52,000₫

 • Mã sản phẩm: DC.VG.V-S101
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây USB 2.0 nối dài VEGGIEG V-U106 | 3m

55,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.USB.VG.V-U106.3M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu chuyển HDMI to HDMI CM/DM VEGGIEG V-S108

59,000₫

 • Mã sản phẩm: DC.VG.V-S108
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI VH203 VEGGIEG 4K | 1.5m

59,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.VH203.1.5M.4K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu chuyển OTG USB 3.0 (M) to Type C (F) VEGGIEG V-S122

60,000₫

 • Mã sản phẩm: DC.VG.V-S122
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây DVI VEGGIEG V-D401 | 1.5m

65,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.DVI.VG.V-D401.1.5M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 5 RJ45 VEGGIEG VE519 | 20m

69,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.VE519.20M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 6 VEGGIEG V-E629 | 10m

72,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.V-E629.10M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI 4K VEGGIEG V-H303 | 3m

75,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.V-H303.3M.4K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp chuyển HDMI to VGA VEGGIEG VZ612

78,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD-VGA.VG.VZ612
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây USB 2.0 nối dài VEGGIEG V-U107 | 5m

85,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.USB.VG.V-U107.5M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp chuyển DisplayPort to HDMI VEGGIEG VZ614

85,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.DP-HD.VG.VZ614
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây VGA 3+6 VEGGIEG V-V204 | 3m

89,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.VGA.VG.V-V204.3M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI 8K VEGGIEG VH402 | 1.5m

89,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.VH402.1.5M.8K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI VH205 VEGGIEG 4K | 3m

95,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.VH205.3M.4K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp chuyển Mini DisplayPort to HDMI 4K VEGGIEG VZ616

99,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.MNDP-HD.VG.VZ616
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI 8K VEGGIEG VH403 | 2m

99,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.VH403.2M.8K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp chuyển DisplayPort to VGA VEGGIEG VZ615

99,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.DP-VGA.VG.VZ615
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI 4K VEGGIEG V-H304 | 5m

105,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.V-H304.5M.4K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

USB nhận Bluetooth 5.0 VEGGIEG VUB502 | Red Black

109,000₫

 • Mã sản phẩm: U.BT.VG.VUB502.DO.DE
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI 8K VEGGIEG VH404 | 3m

115,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.VH404.3M.8K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hub Type C 3.0 VEGGIEG VK303 | 4 ports

119,000₫

 • Mã sản phẩm: HUB.VG.VK303.TYPEC
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp USB to LAN VEGGIEG VK307 | 100Mbps

125,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.USB-LAN.VG.VK307
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI VH206 VEGGIEG 4K | 5m

129,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.VH206.5M.4K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Liên hệ
Cáp chuyển DisplayPort to HDMI Ugreen 40362 (MM137)

Cáp chuyển DisplayPort to HDMI Ugreen 40362 (MM137)

144,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.DP-HD.UR.40362
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây mạng bấm sẵn CAT 6 VEGGIEG V-E643 | 20m

145,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.LAN.VG.V-E643.20M
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp chuyển Mini DisplayPort to Displayport 4K VEGGIEG VZ610

149,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.MNDP-DP.VG.VZ610
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp Type C to LAN 100MB VEGGIEG VK309

149,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.TYPEC-LAN.VG.VK309
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cáp chuyển DisplayPort to HDMI 4K VEGGIEG V-Z604 | 1.5m

155,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.DP-HD.VG.V-Z604
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dây HDMI 8K VEGGIEG VH405 | 5m

165,000₫

 • Mã sản phẩm: CAP.HD.VG.VH405.5M.8K
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

USB nhận Bluetooth V5.3 VEGGIEG VUB503 | Xanh

169,000₫

 • Mã sản phẩm: U.BT.VG.VUB503.XANH
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Nhận hàng và thanh toán tại nhà

ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG
ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG

1 đổi 1 trong 7 ngày

GIÁ LUÔN LUÔN RẺ NHẤT
GIÁ LUÔN LUÔN RẺ NHẤT

Giá cả hợp lý, nhiều ưu đãi tốt

HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc

Danh sách so sánh

1900 0243